...
SGO48
17/07/2019 00h.00

SGO48 - 1st Single Mock up - Heavy Rotation - TIKI

...
SGO48
17/07/2019 00h.00

[SGO48 TEASER] Heavy Rotation Teaser

...
SGO48
17/07/2019 00h.00

SGO48 - 1st Single Mock up - Heavy Rotation - TIKI

...
SGO48
13/07/2019 00h.00

LA LA SCHOOL | TRAILER | Season 4 : TRẠI HÈ ÂM NHẠC | Phim Học Đường Âm Nhạc 2019

...
SGO48
11/07/2019 00h.00

[SGO48 REACTION] Bạn nghĩ gì nếu được chọn là SENBATSU cho Single đầu tiên? #5

...
SGO48
06/07/2019 00h.00

[SGO48 GAME] MA SÓI #1 - Morning

...
SGO48
07/07/2019 00h.00

[SGO48 REACTION] Bạn nghĩ gì nếu được chọn là SENBATSU cho Single đầu tiên? #3

...
SGO48
09/07/2019 00h.00

[SGO48 REACTION] Bạn nghĩ gì nếu được chọn là SENBATSU cho Single đầu tiên? #3

...
SGO48
05/07/2019 00h.00

[SGO48 REACTION] Bạn nghĩ gì nếu được chọn là SENBATSU cho Single đầu tiên? #2

...
SGO48
04/07/2019 00h.00

MÙA HÈ KHÔNG ĐỘ - SUNNY & MẪN NGHI

...
SGO48
03/07/2019 00h.00

[SGO48 Reaction] Bạn nghĩ gì nếu được chọn là Senbatsu 1st Single?

...
SGO48
02/07/2019 00h.00

SGO48 MÙA HÈ KHÔNG ĐỘ - NINI & TAMMY

...
SGO48
01/07/2019 00h.00

SGO48 Mùa Hè Không độ - ELENA & DONA

...
SGO48
22/06/2019 00h.00

SGO48 GAME - NGƯỜI BÍ ẨN - Tập 5

...
SGO48
15/06/2019 00h.00

SGO48 GAME - NGƯỜI BÍ ẨN - Tập 4

...
SGO48
14/06/2019 00h.00

SGO48 Game - NGƯỜI BÍ ẨN - Tập 3

...
SGO48
03/05/2019 00h.00

SGO48 Challenges - Tập 1 - Hỏi gì đáp nấy cùng SGO48

...
SGO48
06/05/2019 00h.00

SGO48 Challenges - Tập 2 - Thử thách khó nhằn tìm ra "Dancing Queen" phòng tập

...
SGO48
07/05/2019 00h.00

SGO48 Challenges - Tập 3 - Cùng xem lại màn chào dễ thương của SGO48 trước biểu diễn debut

...
SGO48
07/05/2019 00h.00

SGO48 Challenges - Tập 4 - Các "tập hợp nhí nhố" trong nhóm SGO48

...
SGO48
08/05/2019 00h.00

SGO48 Challenges - Tập 5 - Các cô gái SGO48 chia sẻ những lời đầy xúc động

...
SGO48
08/05/2019 00h.00

SGO48 Challenges - Tập 6 - Kênh hài SGO48 cùng Thủy Tiên SGO48

...
SGO48
12/05/2019 00h.00

SGO48 - AEON MALL PERFORMANCE 26/04/2019 (Digest version)

...
SGO48
20/05/2019 00h.00

SGO48 - Radio Station #1 - Yuumi tốt nghiệp

...
SGO48
22/05/2019 00h.00

SGO48 VUI CÙNG MÙA HÈ KHÔNG ĐỘ 25/05 HÀ NỘI

...
SGO48
22/05/2019 00h.00

SGO48 BẬT MÍ MÙA HÈ KHÔNG ĐỘ 25/05 HÀ NỘI

...
SGO48
22/05/2019 00h.00

SGO48 - NGƯỜI BÍ ẨN (TEASER)

...
SGO48
22/05/2019 00h.00

SGO48 VÀ THỬ THÁCH MÙA HÈ KHÔNG ĐỘ

...
SGO48
23/05/2019 00h.00

MÙA HÈ KHÔNG ĐỘ 2019

...
SGO48
25/05/2019 00h.00

SGO48 Game - NGƯỜI BÍ ẨN - Tập 1

...
SGO48
29/05/2019 00h.00

SGO48 - Radio Station #2 -

...
SGO48
31/05/2019 00h.00

SGO48 - Aeon Mall phiêu lưu kí - Trải nghiệm Aeon Mall Tân Phú

...
SGO48
02/06/2019 00h.00

Koseki Yumi Farewell Party 05.2019

...
SGO48
02/06/2019 00h.00

SGO48 Game - NGƯỜI BÍ ẨN - Tập 2

...
SGO48
03/06/2019 00h.00

SGO48 BIỂU DIỄN SHONICHI TẠI SUMMER WATER BEAT

...
SGO48
03/06/2019 00h.00

SGO48 BIỂU DIỄN SGO48 TẠI SUMMER WATER BEAT

...
SGO48
25/04/2019 00h.00

SGO48 đại náo Siêu Bất Ngờ - "Đàn vịt con" đi trong sân (Cut Version)

...
SGO48
25/04/2019 00h.00

SGO48 đại náo Siêu Bất Ngờ Mùa 4 - Tập 24 (Cut Version)

...
SGO48
25/04/2019 00h.00

SGO48 đại náo Siêu Bất Ngờ - Shonichi - Truy tìm cà vạt của Lệ Trang (Cut Version)

...
SGO48
01/04/2019 00h.00

SGO48 - SGO48 (Debut Performance)

...
SGO48
01/04/2019 00h.00

SGO48 - Aitakatta (Debut Performance)

...
SGO48
01/04/2019 00h.00

SGO48 - Shonichi (Debut Performance)

...
SGO48
01/04/2019 00h.00

SGO48 - Shoujotachi Yo (Debut Performance)

...
SGO48
01/08/2018 00h.00

SGO48 - AKB48 Phiên bản Việt Nam!

...
SGO48
30/08/2018 00h.00

Giới trẻ nghĩ gì khi nhắc đến Nhật Bản?

...
SGO48
19/09/2018 00h.00

SGO48 COMING SOON

...
SGO48
21/09/2018 00h.00

[SGO48][GEN1][Audition] SBD006232

...
SGO48
21/09/2018 00h.00

[SGO48][GEN1][Audition] SBD005214

...
SGO48
21/09/2018 00h.00

[SGO48][GEN1][Audition] SBD000100

...
SGO48
21/09/2018 00h.00

[SGO48][GEN1][Audition] SBD001291

...
SGO48
21/09/2018 00h.00

[SGO48][GEN1][Audition] SBD006615

...
SGO48
21/09/2018 00h.00

[SGO48][GEN1][Audition] SBD005508

...
SGO48
21/09/2018 00h.00

[SGO48][GEN1][Audition] SBD001309

...
SGO48
21/09/2018 00h.00

[SGO48][GEN1][Audition] SBD000113

...
SGO48
21/09/2018 00h.00

[SGO48][GEN1][Audition] SBD004389

...
SGO48
18/10/2018 00h.00

[SGO48] Phỏng vấn trước giờ G

...
SGO48
27/10/2018 00h.00

[SGO48] Hành trình vươn tới ước mơ (Tập 1) - Teaser

...
SGO48
28/10/2018 00h.00

HÀNH TRÌNH VƯƠN TỚI ƯỚC MƠ CÙNG SGO48 - TẬP 1

...
SGO48
03/11/2018 00h.00

[SGO48] Hành trình vươn tới ước mơ (Tập 2) - Teaser

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

HÀNH TRÌNH VƯƠN TỚI ƯỚC MƠ CÙNG SGO48 - TẬP 2

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1799

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1177

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 208

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1872

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5484

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1334

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1411

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 314

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6545

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5794

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5353

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 4389

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5208

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1641

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 122

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6558

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5876

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1053

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 273

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 4455

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 9

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1761

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5731

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5206

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1064

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5335

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6334

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5532

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 4481

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1816

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5557

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1143

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5221

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 196

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1746

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1429

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1691

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1586

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 209

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6359

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1163

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1444

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5258

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 175

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5812

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 964

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 4555

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 4958

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 291

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5777

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 180

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 920

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6379

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5628

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 127

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6123

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 994

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 270

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5081

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6450

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1083

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1848

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1756

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1413

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5926

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1018

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 4962

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6171

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5276

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6135

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1748

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5783

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 4540

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 4673

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6519

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1015

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6515

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5920

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5519

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5013

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 984

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 4922

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 4201

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 4428

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6232

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 860

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6003

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6239

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6151

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 246

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5507

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 935

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 4743

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5722

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5997

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5159

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 296

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 132

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5764

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1664

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 37

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6357

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 983

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5415

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1767

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5191

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 874

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 151

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5977

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 4936

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5800

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1100

...
SGO48
05/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 4449

...
SGO48
24/11/2018 00h.00

[SGO48] Hành trình vươn tới ước mơ (Tập 3) - Teaser

...
SGO48
25/11/2018 00h.00

HÀNH TRÌNH VƯƠN TỚI ƯỚC MƠ CÙNG SGO48 - TẬP 3

...
SGO48
08/12/2018 00h.00

[SGO48] Hành trình vươn tới ước mơ (Tập 4) - Teaser

...
SGO48
08/12/2018 00h.00

SGO48 GRAND DEBUT - PERFORMANCE OF THE DREAM - 22/12/2018

...
SGO48
09/12/2018 00h.00

HÀNH TRÌNH VƯƠN TỚI ƯỚC MƠ CÙNG SGO48 - TẬP 4

...
SGO48
24/12/2018 00h.00

SGO48 - Fan Debut

...
SGO48
21/01/2019 00h.00

SGO48 - Bí Mật Chuyện Sao (HTV9)_Full Version