THÔNG BÁO DỪNG HOẠT ĐỘNG

YAG2018-12-20 07:00:00
THÔNG BÁO DỪNG HOẠT ĐỘNG

Thông báo liên quan tới thành viên thế hệ đầu của SGO48, Trần Nguyễn Phương Vy - Nghệ danh BunnyV . Trần Nguyễn Phương Vy đã bày tỏ nguyện vòng muốn dừng các hoạt động cùng nhóm và rút lui khỏi SGO48 vì lý do cá nhân.
Công ty chủ quản của nhóm muốn thông báo cho người hâm mộ biết rằng chúng tôi đã đồng ý với quyết đinh này của em ấy.
Các hoạt động liên quan tới SGO48 của Trần Nguyễn Phương Vy sẽ chính thức bị dừng sau thông báo này.
Cảm ơn tất cả các bạn!