Thông báo về việc vắng mặt của thành viên Hikari trong thời gian qua

YAG Entertainment.2020-12-17 08:28:32
Công ty cổ phần YAG Entertaiment (YAG) hiện đang quản lý nhóm nhạc SGO48, xin thông báo thông tin liên quan đến hoạt động của Châu Ngọc Đoan Thảo (Hikari), thành viên thuộc nhóm nhạc SGO48

 

 

Công ty cổ phần YAG Entertaiment (YAG) hiện đang quản lý nhóm nhạc SGO48, xin thông báo thông tin liên quan đến hoạt động của Châu Ngọc Đoan Thảo (Hikari), thành viên thuộc nhóm nhạc SGO48 cụ thể như sau:

Từ ngày 02/04/2019 YAG đã tạm ngưng các hoạt động của Hikari nhằm xác minh những thông tin về những vi phạm của Hikari đối với những quy định được thống nhất ban đầu với thành viên của SGO48. Để đảm bảo công bằng và minh bạch. YAG đã có nhiều buổi làm việc với Hikari cũng như các bên liên quan và đi đến kết luận: 

1. Từ lúc bắt đầu là thành viên SGO48 đến nay, Hikari đã có một số các hoạt động nằm ngoài khuôn khổ quy định của nhóm và của công ty YAG trong việc sử dụng các ứng dụng mạng xã hội

2. Hikari đã xuất hiện trong một hoạt động âm nhạc mà chưa được sự chấp thuận của công ty YAG. 

Do đó, căn cứ vào quy định của nhóm nhạc SGO48 và công ty đối với thành viên, sự thành khẩn và cầu thị của Châu Ngọc Đoan Thảo, YAG đã quyết định xử lý các hành vi vi phạm của Hikari bằng hình thức khiển tráchtạm ngừng tất cả hoạt động của Hikari đến hết ngày 1/5/2019. Sau thời gian này, Hikari có thể tham gia các hoạt động của nhóm SGO48 như bình thường. 

Công ty YAG trân trọng thông báo sự việc này và cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm ủng hộ và luôn đồng hành cùng các cô gái SGO48.